Het Europees Referentiekader

Als u besluit een cursus Italiaans te volgen, wilt u uiteraard graag weten welk niveau u van de cursus kunt verwachten. Wat zullen mijn vaardigheden zijn aan het eind van de cursus? Op welk niveau zal ik een gesprek kunnen voeren? Kan ik misschien al de krant lezen of een brief schrijven?

Het Europees Referentiekader is hierbij een belangrijk hulpmiddel. In 2001 werd onder Auspiciën van de Raad van Europa “ The Common European Framework of Reference”
(CEFR) ontwikkeld. Het is een gemeenschappelijk referentiekader waarin de taalvaardigheidsniveaus van de verschillende Europese talen worden weergegeven.
Per vaardigheid ( spreken, luisteren, schrijven en lezen) kunt u zien welk niveau bereikt zal worden. Ook bij mijn cursussen maak ik gebruik van deze referentiekaders. Zo staat bij de Beginnerscursus de aanduiding A 1.

Niet iedereen zal voor ieder onderdeel hetzelfde niveau bereiken. Een en ander is sterk afhankelijk van persoonlijke aanleg. De een zal meer talentvol zijn in het spreken, de ander in het luisteren of lezen. Het is hoe dan ook belangrijk reëel te zijn in uw verwachtingen, een nieuwe taal leren kost tijd en energie. Maar de voldoening is groot!


 U kunt hier het Europees Referentiekader downloaden.